Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Andre skovtyper i troperne

Stacks Image 15701
Savanne område med tørskov, Baluran, Java. Foto Henrik Egede-Lassen
Tropiske skove er karakteriseret ved enorm artrigdom, store nedbørsmængder og stabilt høje temperaturer.
At der aldrig er en vinterperiode betyder, at det er regnmængden, højden over havet og underlagets hældning, jordbundsforhold og placering, der bestemmer hvordan det enkelte regnskovsområde ser ud.
I flere områder er der to sæsoner; en tør og våd, mens andre egne kun har meget begrænset variation i nedbørens fordeling.
Dagslyset varer 12 timer og temperaturen er i gennemsnit 22-29 grader med meget lille årsvariation.
I nedbørsfattige områder er der såkaldt tropisk tørskov, præget af markante tørkeperioder, hvor de fleste træer taber bladene, i modsætning til den stedsegrønne regnskov.
I grænsezonen mellem regnskov og savanne, findes blandet savanne mosaikskov.
I fugtige bjergområder kaldes regnskoven typisk for tågeskov.
Skyerne hænger ofte så lavt, at trækronerne er næsten permanent dækket i tåge og dis.
Tågeskoven har store mængder af mosser, bregner og
epifytter og træerne er lavere end i den almindelige regnskov.
Tågeskovene er levested for en række dyr og planter, som ikke findes andre steder.
Ude ved kysten finder man mangroveskov. Træerne i mangroven har mange specielle tilpasninger, der gør dem i stand til at tåle at blive delvist dækket af saltvand.


Stacks Image 4059
Tågeskov med store træbregner fra Monter Verde, Costa Rica. Foto Carsten Broder Hansen
Stacks Image 7532
Mangrove med flyvende hunde fra de østlige Indonesien. Foto Henrik Egede-Lassen