Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Hvad er typisk for en regnskov?

Stacks Image 5804
Lysning med kvælerfigne i baggrunden fra Madidi nationalparken i Bolivia. Foto Henrik Egede-Lassen
Regnskove kan være meget forskellige, men typisk er at:
De ligger i troperne
Det regner over 2 m om året, hvilket er tre gange så meget som i Danmark.
De har et veludviklet kronetag.
Trækronerne er typisk 30-50 m over jorden, og de fleste dyr og planter lever heroppe.
Under træerne kan der være forholdsvis åbent, især hvis skoven er gammel og tæt. I sådanne skove slipper ikke meget lys ned til jorden, og derfor er der kun få unge træer i skovbunden.
Der er stor artsrigdom i regnskove. Forskere anslår at ca. halvdelen af alle jordens dyr og planter lever i regnskove.
Mange regnskove vokser på relativ næringsfattig jord, og her er de fleste af systemets næringsstoffer bundet i planterne.
Stacks Image 5796
Guyannas store regnskove. Foto Andrew M. Snyder