Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Olie, gas og andre ressourcer

Stacks Image 2137
Olieudslip i Ecuador, hvor et flodsystem er ødelagt. Foto Amazon Watch
Der er mange problemer forbundet med råstofudnyttelse i regnskovsområder. Nye veje åbner skovene for tilflyttere og dermed øges krybskytteriet og tømmerfældninger. Skovens oprindelige befolkning kan også komme i problemer når kampen om jord og ressourcer tager til. Mange indfødte folk inddrages slet ikke den proces og får ofte heller ikke kompensation når deres område ødelægges. Nye veje, olieledninger, tilflyttere og dermed degradering af skoven betyder også tab af biodiversitet – skoven bliver simpelthen fattigere.
Olieudvinding rummer også risikoen for forurening på land og i vand. Både I Nigeria, Peru og Ecuador har der været store olieudslip, hvor hele floder er blevet ødelagt. Ved gasudvinding afbrændes en del biprodukter og derved kan luften også blive forurenet. I Ecuador og flere andre lande er olieindtægter blevet brugt på prestige projekter såsom veje, lufthavne, kvægfarme og landbrug, som alt sammen har medført yderligere ødelæggelse af regnskov.


Stacks Image 2141
Et oliefelt i Amazonas. Foto Amazon Watch
Stacks Image 5714
Olieledninger i Sarawak, Borneo. Foto Henrik Egede-Lassen
Et nyhedsindslag fra Aljazeera om olieudvinding i Ecuadors Yasuni national park.