Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Svedjebrug

Stacks Image 4504
Svedjebrug er en gammel landbrugsform. Foto Carsten Broder Hansen
Svedjebrug er en landbrugsdrift, hvor man afbrænder et skovareal og opdyrker jorden. Man gør det kun i en kort årrække, da jorden hurtigt bliver næringsfattig. Herefter afbrændes et nyt stykke skov, som nu opdyrkes mens det foregående areal ligger brak eller bruges til kvæggræsning. Svedjebrug kan kun fungere, hvis skoven er stor og de ryddede områder får tid til at komme sig.
Stacks Image 4786
Sattellitbillede fra Rondonia i Brasilien, hvor vejbyggeri medførte at store mængder fattige rykkede ind i skoven for at dyrke svedjebrug. Sattellitbillede fra NASA/ Google Earth