Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Kvægdrift

Stacks Image 3038
Tidligere fik flere af de store amerikanske burgerkæder billigt kød fra ryddede regnskovsområder. Forbrugerpres stoppede den praksis. Foto Istock
Kvægdrift er skyld i at store områder med regnskov forsvinder.
Det kræver få medarbejdere at kontrollere meget store kvægbesætninger, idet køerne det meste af tiden kan passe sig selv.
Og med den økonomiske udvikling i verden er der en hastigt stigende efterspørgsel på kød.
Nogle steder er kvæghold også en måde at vinde hævd på et område. Regnskoven må vige for bøffen eller koteletten på middagsbordet i resten af verden.
Du kan læse mere her (på englesk)
Stacks Image 3030
Kvæg i nyligt ryddet skov. Billedet er fra Brasilien. Foto Istock