Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Udflytning/ transmigration

Stacks Image 1778
Håbet om et bedre liv, får stadig folk til at flytte ud i skovene til et liv uden sikkerhedsnet. Foto Henrik Egede-Lassen
I lande omkring ækvator, hvor jorden er billig eller gratis har visse politikere store drømme om udnyttelse af regnskovsområder.. Samtidig opfatter mange byfolk oprindelig skov som en hindring for udvikling.
Det samme har vi selv gjort i vores del af verden.
Det synspunkt har store omkostninger for miljø og mennesker – ikke mindst de mange oprindelige folk som bor i skovene.
Transmigration var et stort anlagt genhusningsprogram i Indonesien, hvor regeringen med store midler fra Verdensbanken i perioden 1976 - 1989, prøvede på at hjælpe fattige jordløse primært fra Java, Bali og Madura. Regeringen gav gratis land, penge og gødning til dem som ville flytte væk til fjerne regnskovsområder for at leve af landbrug. Formålet var at sprede landets befolkning, udnytte de ydre øer, fjerne fattigdom og sikre at fjerntliggende områder blev mere civiliserede.
I praksis blev det en katastrofe for regnskoven og adskillige oprindelige folk. Det kostede ydermere mange penge som landet ikke havde.Og fordi jorden mange steder var dårlig, fortsatte en stor del af transmigranterne med at være fattige.
Verdensbanken støtter ikke mere transmigration.
Stacks Image 3044
Udflyttere har fået nye jobmuligheder i Asiens oliepalmeboom - det går ud over regnskovene. Foto Carsten Broder Hansen