Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Bæredygtig udvikling

Stacks Image 3125
Bærerdygtighed er en forudsætning for at kommende generationer får de samme muligheder for os. Foto Amazon Watch
Bæredygtighed betyder, at man skal sørge for der også er mulighed for at dække vores børn og børnebørn og oldebørns behov i fremtiden. Det duer altså ikke at bruge alle ressourcerne nu, så der ikke er noget tilbage til vores efterkommere. Derfor skal vi passe på regnskovene, ligesom vi skal passe på havene og grundvandet.
Bæredygtig udvikling er at tage ansvaret for resultaterne af det vi gør nu og her, som har konsekvenser for andre til en anden tid og/eller et andet sted. Idet resultaterne af vores handlinger i dag uundgåeligt vil ramme andre på et andet tidspunkt og dermed have indflydelse på andre menneskers muligheder i deres liv.

Bæredygtig udvikling handler om at skabe betingelser for det gode liv for os alle - også fremover.
Stacks Image 7123
Mange oprindelige folk er gode til at passe på deres resourcer. Foto Henrik Egede-Lassen