Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Udviklingsbistand

Stacks Image 8421
Siden 1963 har DANIDA stået for danske udviklingsprojekter i den fattigste del af verden. Billedet er fra Indonesien. Foto Henrik Egede-Lassen
På trods af at vi mennesker opfatter os som vældigt begavede, så har vi indrettes os efter nogle systemer, som giver en meget uretfærdig fordeling af verdens goder.
Flere rige lande har derfor udviklingsprojekter som skal bekæmpe fattigdom ved at have fokus på menneskerettigheder og økonomisk vækst.
Tidligere var mange projekter direkte ødelæggende f.eks forærede Finland et moderne saværk, til Tanzania, som blev brugt i en af verdens mest artrige områder kaldet Usambara bjergene. Brasilien fik i samme periode penge til store dæmningsprojekter, som oversvømmede store områder regnskov.
I dag ved vi mere om skovenes værdi, så udviklingshjælp er mere målrettet fattigdomsbekæmpelse, udvikling af demokrati og bærerdygtig udvikling.
I Danmark har Danida har ansvar for at planlægge, gennemføre og kvalitetssikre udviklingssamarbejdet. På de danske ambassader og repræsentationer i udlandet sidder både lokale og danske udsendte medarbejdere, som står for administration og forvaltning af udviklingssamarbejdet med det enkelte land.
    Stacks Image 8425
    Uddannelse er ofte en forudsætning for at få folk ud af fattigdom. Billedet er fra Sydafrika. Foto Henrik Egede-Lassen
    Stacks Image 12932
    Drenge fra Rinja i Indoensien. Foto Henrik Egede-Lassen