Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Organisationer

Stacks Image 3175
VERDENS SKOVE
Verdens Skove (tidligere Nepenthes) er en dansk miljø- og udviklingsorganisation, der arbejder med bevarelse og bæredygtig anvendelse af skovene - både ude og hjemme. Det sker bl.a. gennem oplysnings- og indsamlingskampagner, fortalervirksomhed, virksomhedspartnerskaber og ved at gennemføre konkrete projekter i regnskoven og i den danske natur.
Organisationen arbejder primært med regnskovprojekter i Latinamerika, og er mest kendt for sit opkøb af regnskov i Costa Rica og Ecuador. 
www.verdensskove.org

FSC Danmark
FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC Danmark arbejder for at fremme kendskabet til og brugen af FSC-mærket, gennem udformning af aktiviteter og oplysning til udvalgte målgrupper.
De laver oplysningsarbejde til forbrugere, uddannelsesinstitutioner, NGOer, kommuner og erhvervslivet. Derudover rådgiver de danske og udenlandske virksomheder om blandt andet procedureskrivning og kommunikation.
www.fsc.dk
 
IBIS
IBIS er en dansk udviklingsorganisation, der arbejder for at bekæmpe global ulighed og fattigdom igennem uddannelse og støtte til civilsamfundet.
Organisationen arbejder i Afrika og Latinamerika, herunder i regnskovsområder, med fokus på oprindelige folks rettigheder. De har blandt andet sat fokus på olieudvinding i Yasuni nationalparken i Ecuador samt via Operation Dagsværks kampagne i 2011 med fokus på skovene i Peru. 
www.ibis.dk
 
INTERNATIONAL WORK GROUP FOR INDIGENOUS AFFAIRS (IWGIA)
IWGIA er en international menneskeretsorganisation med hovedsæde I Danmark. Organisationens fokus er oprindelige folks rettigheder, og man kan på deres hjemmeside finde oplysninger og nyheder, der relaterer sig hertil. Hjemmesiden er på engelsk og spansk.
Materialer fra IWGIA egner sig særligt til geografi og samfundsfag i gymnasieskolen og har fokus på konsekvenser af afskovning og herunder emner som ressourceforbrug, fattigdomsbekæmpelse og menneskerettigheder. Hvert år udgiver IWGIA årsbogen ’The Indigenous World’ med artikelsamlinger og analyser af status for oprindelige folks vilkår.
www.iwgia.org
 
OPERATION DAGSVÆRK
Operation Dagsværk er eleverne på de danske ungdomsuddannelsers egen oplysnings- og solidaritetsorganisation. Unge frivillige udvikler og gennemfører årligt en oplysningskampagne målrettet eleverne på de danske ungdomsuddannelser. Årligt munder dette ud i ’Dagsværkdagen’, hvor flere tusind elever frivilligt giver et dagsværk til fordel for årets udviklingsprojekt.
Organisationen har flere gange beskæftiget sig med projekter i regnskovsområder. Særligt var der i 2011 et direkte fokus på oprindelige folk og regnskovsbevarelse i Peru. På hjemmesiden finder man film og oplysninger om de problemstillinger, der er udgangspunkt for projekterne.
www.od.dk
 
 
WWF VERDENSNATURFONDEN
WWF er en international miljøorganisation med fokus på naturbevarelse, der har afdelinger i mere end 100 lande herunder en i Danmark.  
Organisationen arbejder i høj grad politisk samt med forbrugeroplysninger, hvor de bl.a. sætter fokus på en række trusler imod regnskovene.
Den danske afdeling arbejder med konkrete regnskovsprojekter i Østafrika og med mangroveskovene i Mekongdeltaet i Vietnam og yder derudover støtte til en række andre internationale projekter med fokus på skovbevarelse og indsatser for enkelte dyrearter.
Hjemmesiden egner sig til information om WWF’s mange arbejdsområder og de udgiver en række rapporter om klima, natur samt om forbrug og dets konsekvenser for regnskovene m.m.
http://www.wwf.dk/

Red Orangutangen
Red orangutangen sætter bredt ind for at forhindre udryddelsen af den røde menneskeabe. De arbejder både for at redde nødstedte orangutanger nu og her og for en langsigtet plan for artens overlevelse.
http://redorangutangen.dk/
Stacks Image 4090
Orangutang rækker ud efter frugt. Foto Jan Pedersen