Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Lærervejledning

Stacks Image 7142
Regnskov fra Bolivia. Foto Henrik Egede-Lassen
Regnskoven er et bredt område, som kan inddrages i undervisningen på mange måder.
Dels kan der arbejdes med regnskovsrelaterede emner indenfor et enkelt eller flere fag, eller regnskoven kan danne rammen om et af de obligatoriske fællesfaglige forløb inden for de naturvidenskabelige fag.

REGSKOVEN SOM ET EMNE I ET ELLER FLERE FAG

Eleverne i klassen inddeles i grupper, som hver får tildelt et regnskovsrelateret emne, som de skal arbejde med. Sitet her danner udgangspunkt for elevernes infosøgning. Her står fyldestgørende og bredt dækkende information, og de kan lære regnskoven at kende gennem billeder, lyde og filmklip. Når eleverne skal præsentere deres emner for hinanden er idéen, at de i stedet for at lave f.eks. et powerpoint show, klipper en lille film om emnet. De kan frit bruge af alt det audiovisuelle materiale (billeder, lyd og film), der er tilknyttet dette sites Picasa galleri og Vimeo kanal. Billeder og film ligger i fuld opløsning.
I redigeringsprogrammerne er det nemt for dem at indtale en speak, hvor de fortæller om emnet til billederne i filmen.

Feltet passer ind i fagene:

Biologi (7.-9.) under kompetenceområderne kommunikaiton, formidling, evolution, økosystemer, krop & sundhed, mikrobiologi og anvendelse af naturgrundlaget.

Geografi (7.-9.) under kompetenceområderne kommunikation, formidling, demografi og erhverv, jorden & dens klima, globalisering og naturgrundlag & levevilkår.

Fysik/Kemi (7.-9.) under kompetenceområderne kommunikation, formidling, stof og stofkredsløb, energiomsætning, jorden og universet og produktion & teknologi.

Samfundsfag (8.-9.) under kompetenceområderne formidling, informationssøgning, politik, international politik, økonomi, privatøkonomi & forbrugeradfærd, samfundsøkonomiske sammenhænge, markedsøkonomi & blandingsøkonomi, økonomisk vækst & bæredygtighed og sociale & kulturelle forhold.

Valgfagene filmkundskab og medier (7., 8. eller 9.)

Derudover er sitet velegnet som arbejdsområde på efterskoler eller udskolinger med en medierelateret linje.

Emneforslag til gruppearbejde

Biodiversitet
Oprindelige folk
Bærerdygtighed
Trusler mod regnskoven
Geografiske forhold
Miljøbevidste mærker og organisationer
Regnskov vs. dansk skov
Naturforvaltning
Lokalsamfund
Hvordan man skaffer føde
Nomader
Udledning af CO2, metan og kvælstof
Udnyttelse af dyr og planter
Økosystemer
Klimazoner
Evolution
Genetik og genetiske ressourcer
Naturreservater
Biotoper
Udnyttelse af naturressourcer
Formidling på video
Dokumentarfilm
Hvad bruger du selv fra regnskoven i din hverdag
Tilpasninger Cellefysiologi
Klimatyper
Menneskets påvirkning af naturen
Dyre-plante samfund
Økoturisme
Positive tiltag
Vidensformidling
Skovens opbygning
Forskellige dyrearter
Vandets cirkulation
Naturfotografer
Krybskytter og parkvagter
Fattigdom

Der er spørgsmål til sitet
her
UVM har fastsat de seks fokusområder for disse forløb, og emnet ”Regnskov” passer ind i dem alle på følgende måder:
 
1.      Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget
Regnskoven er om noget et af de steder, der tager stor skade af, hvordan vi udvinder materialer til produktion og forbrug i dag. Både for skoven og vores egen skyld skal vi se at komme i gang med at finde skånsomme og holdbare måder at agere på.
 
2.      Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan
Fra regnskoven udvinder man bla. olie og kul, som i vores verden er en vigtig energiforsyning, der ikke er uendelige mængder af. Der er øget fokus på bærerdygtige alternativer til fossile brændstoffer og alligevel trues store regnskovsområder i dag med nye oliefelter.
 
3.      Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer
Regnskoven har afgørende betydning for verdens ferskvandsforsyning og millioner af mennesker overalt i troperne nyder godt af regnskovens vand.  
4.      Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer til atmosfæren
Ved afbrænding af fossile brændstoffer udledes hvert år ca 5.5 mia. ton kulstof. Samtidig betyder fældningen og afbrænding af tropisk regnskov, at der udledes ca. 2 mia. ton kulstof. Den stigende mængde CO2 i atmosfæren er med til at øge drivhuseffekten og dermed medvirkende til de klimaændringer, vi i dag oplever på kloden. Ved at bevare regnskove og ikke mindst plante ny regnskov vil det være muligt at reducere udledningen af CO2.
Yderligere har guldudvinding i regnskovsområder med kviksølv katastrofale konsekvenser for dyr og menesker helt op til Arktis.

5.     Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår
Regnskoven kunne ikke eksistere uden solens stråler og fotosyntesen. Bestræbelsen på at få lys betinger planternes udformning, størrelse, måden de spreder deres frø og indirekte deraf hvordan dyrene i skoven tilpasser deres levevis.
 
6.      Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår
Ny teknologi hjælper oprindelige folk med at overvåge deres skove og skaber nye bærerdygtige løsninger f.eks. soldrevne vandpumper, komfur med ny teknologi, som skåner skov og som heller ikke forurener.

Stacks Image 7652