Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Spørgsmål til sitet

Stacks Image 12302
En stor voksagtig træfrø fra Guyana. Foto Andrew M Snyder
INTRO TIL REGNSKOVEN
1. Nævn 5 ting, der karakteriserer en regnskov.

2. Hvilke 5 "lag" består en regnskov af, og hvad sker der her?

3. Hvordan adskiller en primær og en sekundær skov sig fra hinanden?

4. Nævn 3 forskellige metoder, som dyr og planter bruger til at overleve.

5. Hvor mange forskellige slags træer kan der være på en hektar (10.000m
2) regnskov?

6. Hvad er en symbiose?

7. Hvorfor er insekter og fugle hver især meget vigtige?

8. Hvad kan true ukontaktede regnskovsfolk?

9. Hvad vil det sige, at leve en "nomadisk tilværelse"?

10. Hvor høj bliver en pygmæ-mand typisk?

SKOVENS VÆRDI
1. Hvordan skabes regnen over regnskovene?

2. Hvorfor kommer der mere CO2 i atmosfæren, hvis regnskoven fældes?

3. Hvor mange nye arter beskriver man hvert år?

4. Hvor mange typer planter og dyr bruger vi mennesker i det daglige?

5. Forklar hvad en svampeeffekt er?

6. Lav en så lang liste som muligt over, hvad oprindelige folk, der bor i regnskoven, får ud af den.


TRUSLER
1. Nævn 3 grunde til, at regnskoven er truet.

2. Hvad er "svedjebrug"?

3. Nævn så mange som muligt råstoffer, som folk udvinder fra regnskoven.

4. Hvad er den største årsag til, at regnskoven fældes?

5. Nævn 3 skadelige ting, der kan ske under udvindingen af råstoffer?

6. Hvad er konsekvensen, hvis Nicaragua beslutter sig for, at bygge verdens længste kanal?


LØSNINGER
1. Hvad betyder ordet "bæredygtighed" ?

2. Nævn så mange som muligt metoder til, hvordan regnskoven kan udnyttes på en bæredygtig måde.

3. Hvad hedder det oprindelige folk, der bor i Harapan-området?

4. Hvad går skovrestaurering ud på?

5. Nævn tre dyrearter, som i dag kun findes i fredede regnskovsområder.

6. Hvorfor er det en god idé at købe træ, der er FSC-mærket?

7. Hvordan kan satellitkort over regnskovsområder være en hjælp?

8. Hvordan kan en gammel smartphone afsløre ulovlig skovhugst?

9. Hvad er der smart ved kamerafælder?


FORSKNING
1. Hvad er langt den største dyregruppe?

2. Hvad laver forskere, der beskæftiger sig med regnskove?

3. Hvad besværliggør mærkningen af skaberaktapiren?

4. Hvad laver Zoo, udover at have Zoologisk Have?

5. Hvad kan man f.eks. bidrage med som forsker?

6. Hvor mange slags forskellige edderkopper, har nogle forskere fundet på blot en halv hektar (5.000m
2) skovbund i regnskoven?


Stacks Image 7160
Lavlandsregnskov. Foto Henrik Egede-Lassen