Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Krybdyr og padder

Stacks Image 13238
Anole på bægersvamp, Costa Rica. Foto Carsten Broder Hansen
Kropstemperaturen hos vekselvarme dyr følger omgivelsernes temperatur. Derfor er det ikke overraskende at langt hovedparten af verdens krybdyr og padder findes i regnskovene, hvor de nyder godt af den konstante og stabile høje temperatur. På grund af deres hudåndedræt og larvetudsestadiet har padderne særlig nytte af regnskovens høje luftfugtighed. I regnskovene har mange padder tilpasset sig en levevis hvor de slet ikke behøver søer, moser eller vandløb, som deres slægtningen i koldere og tørrere egne er afhængige af.    
De følgende padder og krybdyr, repræsentere kun et lille udsnit af de mange forskellige arter i verdens regnskove. Hvor det har været muligt, har vi brugt danske navne og vi arbejder fortsat på at artsbestemme flere af dem vi har fået billeder af.