Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Skaberaktapir forskning

Stacks Image 8457
Et billede fra en af Carl Træholts fotofælder. Copyright København Zoo & Carl Træholt
Ph.D. Carl Træholdt fra København Zoo startede i 2001 et feltprojekt i Krau Wildlife Reserve i Malaysia som forberedelse til en række større forskningsprojekter om skaberaktapirens levevis.
I Krau Wildlife reservatet er der en sund bestand af bl.a. skaberaktapirer og der er derfor mulighed for at forske i skaberaktapirens naturlige adfærd og gennemføre registreringsundersøgelser. Projektet går ud på at undersøge mulighederne for at bruge radiomærkning af tapirerne i den tætte skov. Skal man følge tapirerne gennem længere tid døgnet rundt, er det nødvendigt at udstyre dem med små radiosendere, som spores ved hjælp af særligt modtageudstyr. Metoden har man benyttet med mange andre dyr, men problemet med skaberaktapiren er at den færdes i meget tæt skov og ofte ligger halvt neddykket i vand i mange timer. Det kræver meget af en radiosender.Før man går i gang med et større systematisk projekt, bliver man nødt til at finde de mest effektive radiosendere og den bedste måde at montere dem på.
Det praktiske arbejde i felten udføres af PhD. (Dr) Carl Træholt i tæt samarbejde med DWNP (Department of Wildlife and National Parks) i Malaysia. Carl er bosiddende i Kuala Lumpur, Malaysia. DWNP stiller rangers til rådighed og Carl koordinerer aktiviteterne og analyserer resultaterne sammen med lokale PhD. studerende. Til at begynde med blev der arbejdet med forskellige måder at fange vilde tapirer på. Det førte til at den første tapirblev fanget i 2002 i en fælde og iført radiosender. Fældebure blev senere bygget til formålet, og det førte til jævnlig fangst og genudsætning af tapirer. Senere fik flere tapirer radiosendere på, og et system til at identificere tapirerne blev etableret. Som supplement til radiosendere bruges desuden kamerafælder. De gør det muligt at observere vilde tapirers færden i dagstimerne,- og i nattetimerne hvor de er mest aktive.
Ph.D. Carl Træholt, der er bosiddende i Kuala Lumpur, samarbejder tæt med DWNP (Department of Wildlife and National Parks) i Malaysia.
DWNP stiller rangers til rådighed, og Carl koordinerer aktiviteterne og analyserer resultaterne sammen med lokale Ph.D. studerende.
Til at begynde med blev der arbejdet med forskellige måder at fange vilde tapirer på. Det førte til at den første tapir, i 2002, blev fanget i fælde og iført radiosender.
Fældebure blev senere bygget til formålet, og det førte til jævnlig fangst og genudsætning af tapirer.
Senere fik flere tapirer radiosendere på, og et system til at identificere tapirerne blev etableret.
Som supplement til radiosendere bruges desuden kamerafælder. De gør det muligt at observere vilde tapirers færden i dagstimerne og i nattetimerne hvor de er mest aktive.
I 2005 åbnede Malay Tapir Conservation Centre i Sungai Dusun reservatet.
Her er der faciliteter til at studere tapirer i seminaturlige omgivelser. Dette danner basis for undersøgelser indenfor bl.a. adfærd, genetik og sygdomme, udover at skabe gunstige forhold for tapirerne i parringssæsonen.
Dette har i 2007 ført til fødslen af verdens første registrerede tapirtvillinger.
Samlet set er målet at forstå skaberaktapiren og dens biologi bedre, og derigennem at skabe grundlag for bevarelse af denne truede dyreart i naturen og forvaltningen af den i zoologiske haver.

Læs mere på projektets hjemmeside http://www.malaytapir.org/
Stacks Image 5534
Carl Træholt arbejder overalt i Sydøstasien og taler både malay og indonesisk. Foto Henrik Egede-Lassen