Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Løveaber i Brasilien

Stacks Image 8457
Løveaber i Brasilien
Zoologisk Have under ledelse af biolog Bengt Holst, har siden 1998, i samarbejde med den brasilianske stat, støttet den løbende overvågning af gyldne løveaber i Poço das Antas Biological Reserve nord for Rio de Janeiro.
På baggrund af Zoolgisk Haves støtte har man kunnet opretholde en intensiv overvågning af de grupper af løveaber, der er radiomærket, og som danner basis for den forskning, der foregår i området.
I 2008 udvidede Zoologisk Have denne støtte til også at omfatte overvågningen af de translokerede grupper af gyldne løveaber i Uniao Biological Reserve nord for Poço das Antas.
I 1994 foretog man de første flytninger af løveaber fra skovområder, der skulle fældes, til Uniao, som forinden var blevet fredet, men som ikke længere rummede nogen løveaber. De oprindelige seks grupper af løveaber, der blev flyttet, er i dag vokset til over 30, og af disse er 26 blevet fulgt nøje gennem årene.
Men i 2005 trak den hidtidige sponsor sin støtte tilbage, og overvågningen måtte ophøre.
Forsøg på at få andre større fonde til at overtage sponseringen af overvågningsprogrammet (ca. USD 25.000 om året) var forgæves, og hele programmet stod til at måtte opgives.
Zoologisk Have kunne ikke stiltiende se til, at mere end ti års konstant overvågning med deraf følgende uvurderlige data om løveabers mulighed for at etablere sig i et nyt område gik tabt. Zoo står nu derfor for finansieringen af den løbende overvågning i reservatet. Aftalen blev underskrevet i sommeren 2008, og overvågningen er nu genoptaget efter to års pause. Zoo er desuden medlem af den internationale styringsgruppe (ICCM), der rådgiver den brasilianske stat om bevarelsesforanstaltninger for de fire arter af løveaber i den atlantiske regnskov.

Sådan her ser det ud når løveaberne fodres i Zoo. Læg mærke til løvearbernes høje fugleagtige lyde. Filmet af Henrik Egede-Lassen