Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Fund af nye arter

Stacks Image 3686
Edderkop som efterligner en myre fra Usambarebjergene i Tanzania. Foto Paul Bertner
En undersøgelse af bjergkæden Eastern Arc i Tanzania og Kenya har givet opdateret viden om dyrelivets artsrigdom. Studiet præsenterer fund af 27 nye hvirveldyrsarter (hvoraf 23 er padder og krybdyr); identificerer årsagen til områdets enestående biologiske betydning; samt fortaler for et kandidatur til UNESCOs verdensarvsliste. Det internationale hold af forskere er koordineret af Italiens MUSE - Science Museum og har deltagelse af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima.
Undersøgelsen dokumenterer de nyeste forskningsresultater om artsrigdommen i de fugtige, tropiske skove i bjergkæden Eastern Arc i Kenya og Tanzania. Undersøgelsen opsummerer det sidste årtis forskning i biodiversitet i området, herunder opdagelsen af ​​27 hvirveldyr som er nye for videnskaben, og 14 andre arter der var ukendte i området.
Skovene i Udzungwa-bjergene i det sydlige, centrale Tanzania. Disse bjerge har det største antal arter (46), som kun lever i Eastern Arc.
Bjergkæden Eastern Arc er geologisk meget gammel, og tilstedeværelsen af skov over flere millioner år har drevet en ekstraordinær differentiering af livsformer. Eastern Arc består af 13 blokke, der strækker sig i en bue fra det sydlige Kenya til syd-centrale Tanzania.
- Vores undersøgelse viser, hvor lidt vi stadig kender til Jordens hotspots for biologisk mangfoldighed, og hvor vigtigt det er med målrettede undersøgelser af biodiversiteten, siger Dr. Francesco Rovero, leder af sektionen for tropisk biodiversitet ved MUSE-Science Museum og seniorforfatter af ​​publikationen.
- Vi kan nu rangere de 13 bjergblokke i Eastern Arc efter deres biologiske betydning, og vi kan bedre forstå de kræfter, der har forårsaget de ekstraordinære mønstre af artsrigdom," fortsætter Dr. Rovero.
Skovkamæleonen, en af ​​de tre nye krybdyr rapporteret i undersøgelsen; den hører til slægten Kinyongia og er blevet opdaget i Mahenge-bjergene i Tanzania.
Eastern Arc-bjergene var allerede kendt for deres usædvanligt høje koncentration af endemiske arter, men vi manglede omfattende data fra mindst seks af de 13 bjergblokke, forklarer professor Neil Burgess. Han er  førende ekspert på Afrikas biodiversitet fra 
Danmarks Grundforskningsfonds Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet og UNEP-World Conservation Monitoring Centre.
- De nye resultater bekræfter vigtigheden af ​​at bevare så meget skov som muligt, især hvor den strækker sig på tværs af forskellige højder. Udover mængden af skov, har vores studie vist, at højden over havoverfladen og mængden af regn er faktorer, der har indflydelse på artsrigdommen af hvirveldyr," fortsætter professor Burgess.
- Som kandidat til UNESCOs Verdensarvsliste ville området være sikret større international bevågenhed og støtte til den langsigtede beskyttelse af disse ekstraordinære men yderst truede fragmenter af regnskoven. Vi opfordrer Tanzanias regering til at imødekomme disse nye resultater som grundlag for at genoplive Tanzanias ansøgning til UNESCO, siger Charles Meshack, administrerende direktør for Tanzania Forest Group Conservation.

Stacks Image 4377
Dværgkameleon. Foto Paul Bertner