Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Tilbud om lavtlønnede jobs er det mest effektive våben mod krybskytteri

Stacks Image 3686
Ved at ryge kødet over gløder, kan det bedre holde sig i varmen. Foto Nuria Ortega
Udsigten til en dagsløn på 15 kr er mere effektivt til at få afrikanske krybskytter ud af deres illegale erhverv end øget patruljering og højere bøder. Det viser et studie fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet. De har som de første i en videnskabelig sammenhæng identificeret, opsøgt og udspurgt krybskytterne direkte, om hvad der skal til for at få dem til at ændre levevis.
Illegal jagt og handel med vildtkød anses for at være en af de største udfordringer for naturbevarelse i dag. Vildtbestande i de fleste nationalparker i troperne er således negativt påvirket af illegal jagt og særligt større arter som aber, elefanter og skovantiloper er gået tilbage i antal og er nogle steder lokalt udryddet.  
I Kilombero Valley i Tanzania, hvor Martin Reinhardt Nielsen har arbejdet, estimeres det, at jægere fra blot tre landsbyer årligt nedlægger mere end 1.100 dyr, svarende til 372.000 kg kød til en lokal værdi af 210.000 USD. Denne jagt formodes at være hovedårsagen til en betydelig tilbagegang i bestandene af flere arter over en tiårig periode – herunder flere der er omfattet af naturbeskyttelsesorganisationen IUCN’s rødliste. Det gælder bl.a. flodhest der er truet, elefant der betragtes som sårbar og puku – en antilope der kun findes ganske få steder i Tanzania og Zambia.

Højere bøder hjælper ikke


For at komme under huden på krybskytteriet har Martin Reinhardt Nielsen været igennem alle led af den lokale markedskæde fra jægere til mellemhandlere og lokale sælger. I alt har han udspurgt 325 personer, der alle er direkte tilknyttet den forbudte handel og gennemført et såkaldt valghandlingseksperiment med hver enkelt. Her vælger deltagerne mellem deres nuværende beskæftigelse og en alternativ indkomstmulighed under scenarier med varierende løn, sanktioner, markedspriser på kød og donation af kvæg.  
-
Overraskende nok viste resultaterne, at øget bødestørrelse og risiko for sanktioner havde meget lille effekt i forhold til at få deltagerne til at vælge en alternativ levevej. Det er interessant, fordi patruljering og bøder er den primære indsats, man bruger i dag for at bekæmpe krybskytteri og ulovlig handel, siger Martin Reinhardt Nielsen.

Billig løsning er ikke uden komplikationer

-
For første gang kan vi sætte et egentlig beløb på, hvad det kræver at reducere den ulovlige beskæftigelse baseret på de involveredes egne udsagn. Beløbets størrelse på 15 kr om dagen viser, at det ikke er en særlig bekostelig løsning, men i praksis er det kompliceret at etablere lokale jobmuligheder, som henvender sig direkte til krybskytterne. Derudover risikerer man, at øget velstand og immigration i området på grund af nye jobs, øger efterspørgslen på kød og dermed illegal jagt, forklarer Martin Reinhardt Nielsen.
Selvom løsningen ikke ligger lige for, peger resultaterne fra studiet dog i en tydelig retning mod et større fokus på alternativ beskæftigelse i bekæmpelse af krybskytter.