Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Kronetag

Stacks Image 453

Kronerne på regnskovens store træer danner et næsten sammenhængende lag, der kan være 15-20 meter tykt. Den højeste biodiversitet i regnskoven og dermed på jorden findes i kronetaget.

Kronerne på regnskovens store træer danner et næsten sammenhængende lag, der kan være 15-20 meter tykt. Den højeste biodiversitet i regnskoven og dermed på jorden findes i kronetaget.

Kronetaget er trækronerne, og det er her det meste af livet i regnskoven udspiller sig. På grenene af træerne er der, udover træernes blade, mængder af andre planter, og her lever et væld af dyr. Forskere anslår at 60-70 % af alt livet i regnskoven findes oppe i kronetaget. Og det er det mest artsrige levested på jorden. Velkendte dyr i kronetaget omfatter slanger, firben, papegøjer, aber, dovendyr og små katte. Planterne kan bl.a. være bregner, mosser, orkidéer, og planter fra ananas-familien (i Sydamerika).
Oppe i kronetaget er livsbetingelserne helt anderledes end på skovbunden. Heroppe er der varmere og tørrere i løbet af dagen end der er tættere på jorden. Og dyrene og planterne er tilpasset de særlige livsbetingelser. Orkidéer kan optage vand direkte fra den fugtige luft. De behøver ikke have rødderne i jorden. Fordi det er svært at se langt på grund af de tætte kronelag, kommunikerer de fleste dyr ved hjælp af høje og ofte smukke kaldelyde, der kan høres langt væk. Mange dyr i trætoppene er også i stand til at hoppe langt, og nogle kan have flyvehud, så de kan svæve langt fra træ til træ. Svævende dyr omfatter egern, firben, kaguang og sågar frøer og en slange.
Forskere har altid haft vanskeligt ved at undersøge kronetaget, men nu er der flere steder bygget platforme, hængebroer og lignende, der gør det muligt at udforske kronetaget. Nogle forskere har også benytte luftskibe til at komme tæt på regnskovens kronetag.
I regnskoven er kronetaget blot et af flere lag af grønt. Nederst er der skovbunden, og over denne vokser ofte et busklag. Derpå et mellemlag af mindre træer og de laveresiddende grene på de store træer. Øverst findes kronetaget. Spredt i skoven findes også enkelte kæmpetræer, der rager højt op over selve kronetaget.
Stacks Image 12206
En indri lemur fra Madagascar synger i kronetaget ligeosm en gibbon. Foto Paul Bertner
Kronetaget i Lambir nationalparken. Filmet af Henrik Egede-Lassen