Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Skovbund

Stacks Image 443
En regnskovstudse på jagt efter mad i Guyanna. Foto Andrew M. Snyder
Regnskovens bund er ofte dækket af døde blade, der ligger på et tyndt lag muldjord og et næsten sammenhængende net af rødder og svampe.
Skovbunden har høj luftfugtighed og konstant temperatur. Nedbrydningen af døde planter og dyr foregår hurtigt.

Det tætte kronetag og de mange lag af grønt bevirker at skovbunden ligger i dyb skygge.
Her er ofte både dunkelt og fugtigt.
Skovbunden er af stor betydning for regnskovens kredsløb. Her foregår den nedbrydning der får blade, dyr og træer til at gå i forrådnelse. Så omdannes de til jord, hvor der igen kan vokse nye planter, der spises af dyr osv.
Nedbrydningen sker ved hjælp af insekter, svampe og bakterier, som spiser de døde dyr og planter.
Det er også på skovbunden, at man finder de allerstørste dyr i regnskoven som f.eks. tapir, elefant, tiger, gorilla og okapi.
Stacks Image 17524
Hærmyre fra Sydamerika kan bevæge sig over store afstande. Foto Andrew M. Snyder
Stacks Image 12210
En lille dværgkameleon fra Madagascar. Foto Paul Bertner
Stacks Image 1936
Verdens største kat lever blandt andet i regnskoven på Sumatra, Indonesien. Foto Istock