Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Epifytter

Stacks Image 5940
Tågeskov med epifytter fra Malaysia. Foto Carsten Broder Hansen
Ved at vokse oppe i træerne, kommer hæfteplanter eller såkaldte epifytter automatisk tættere på lyset. Planterne er ikke snyltere, men sidder bare fast på træet med deres rødder. Ofte kan der samles så mange næringsstoffer i store epifytter, at træerne kan få gavn af næringen. Planternes frø transporteres af dyr. Mange orkideer, bregner og ananasplanter vokser som epifytter, og de er et vigtigt levested for mange forskellige dyr.
Stacks Image 5942
Stor hjortetaksbregne fra Borneo. Foto Henrik Egede-Lassen
Stacks Image 15052
Ananasplante fra Sydamerika med en lille palmehugorm - læg mærk til vandet inde i planten. Ecuador. Foto Petr Bambousek. www.sulasula.com
Stacks Image 15054
Flere farvefrøer kravler fra skovbunden op i træerne for at lægge deres haletudser i de vandfyldte rosetblade i ananasplanterne. Efter noget tid kravler frøen tilbage og fodrer sine haletudser med ufrugtbare æg. Foto JP. Lawrence