Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Penaner

Stacks Image 5915
Selapan, en dygtig jæger med sit barnebarn, Sarawak, Malaysia. Foto Henrik Egede-Lassen
Der er omkring 9.000 penaner. Heraf anslår officielle tal, at omkring 200-250 af disse fortsat lever en nomadisk tilværelse. I praksis er tallet dog endnu lavere, og selv de penaner, der fastholder den nomadiske livsførelse, er i disse år ved at bosætte sig som en direkte konsekvens af skovrydningen.
Penanerne levede tidligere i grupper på mellem 15 og 75 personer. Grupperne boede i midlertidige boliger opført af skovmaterialer. De bosatte sig ved flodudspring og flyttede fra et sted til et andet, når et område var udtømt for basale overlevelses-produkter som vildt og planter.
I dag lever langt de fleste penaner i langhuse ved flodudspring. På blot tyve år har de skulle omstille sig fra at leve som jægere og samlere i junglen, til en fastboende tilværelse som agerbrugere og lønarbejdere. Overgangsfasen har været hård for penanerne, der ikke mener, de har haft indflydelse på deres egen tilværelse og i dag føler sig stadig som tilskuere til en moderne verden de ikke har lært at begå sig i.
Et afsnit fra serien Vilde Verden fra DR1 i 2006, som handler om penanerne og Michael Rothsteins forskning.
Stacks Image 11211
En pige fra en af de sidste nomadegrupper på Borneo. Foto Henrik Egede-Lassen
Stacks Image 5921
Penaner forsøger at holde et oliepalmefirma væk fra deres jord. Sarawak, Malaysia Foto Henrik Egede-Lassen
Stacks Image 3008
Nomade-penan i et område overtaget af oliepalmerfirmaer. Skoven er væk og den kommer aldrig igen. Penanerne er tvunget til et nyt liv, hvor uddanelse forhåbentligt er en mulighed - for skoven kommer ikke igen foreløbig. Foto Henrik Egede-Lassen
Stacks Image 3006
De fleste penaner bor i dag i langhuse og den tætte tilknytning til skoven er ved at forsvinde - ligesom skoven. Foto Henrik Egede-Lassen
Stacks Image 3010
Mange penaner er vrede over den måde de bliver behandlet på - og over at myndighederne intet gør for at hjælpe dem. Foto Henrik Egede-Lassen
Du kan se forskellige klip fra Borneo og du kan downloade dem alle og klippe din egen film. Se mere på vores Vimeo kanal her https://vimeo.com/channels/842479
Læge i den sidste regnskov. Produceret af Copenhagen Film og TV i 2006