Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Hvad er en art?

Stacks Image 4161
Quetzal, Costa Rica. Foto Jan Pedersen
Et helt afgørende begreb i biologien er artsbegrebet. Det mest anvendte artsbegreb er at en art er en gruppe individer, der kan reproducere sig indbyrdes og få fertilt afkom. Så kan to dyr få unger sammen, og kan ungerne derefter klare sig og også få unger, ja så er det en art. Artsbegrebet er udtænkt af mennesker, så vi bedre kan overskue verden. Tidligere så man mest på organismers ydre træk, og man ræsonnerede at hvis to dyr eller to planter lignede hinanden, ja så tilhørte de formentlig den samme art. I dag ved vi, at individer fra nogle arter kan have meget forskelligt udseende, mens individer fra vidt forskellige arter kan ligne hinanden. Der er derfor nyttigt at kigge på organismers dna-sekvenser for at afdække deres tilhørsforhold. På Zoologisk Museum lykkedes det i 1992 forskere at finde en helt ny okse-art på bagrund af genmateriale fra et enkelt skind.
Oksen blev kaldt saola men er bedre kendt som Vu Quang-okse, (Pseudoryx nghetinhensis), fordi den blev opdaget i Vu Quang-reservatet i Vietnam. Den er mørkebrun med hvide tegninger i ansigtet og ved haleroden samt en sort stribe ned langs ryggen.
Den bliver ca. 150 cm lang, 80-90 cm høj og vejer op til 100 kg og kan minde om en antilope.

Vu Quang-oksen er på IUCN's
rødliste over stærkt truede arter.
Stacks Image 6265
Vuquang okse eller Saola. Billedet er taget med kamerafælde og tilhører WWF.
Stacks Image 4818
Spøgelseabe fra Borneo. Der er formodentlig 8 eller 9 arter i Sydøstasien. Foto Jan Pedersen
Stacks Image 4814
Visse regnskovsdyr er næsten umulige at se - der sidder en græshoppe på barken. Så bare det at finde arterne kan være svært. Foto Andrew M. Snyder
Stacks Image 4947
Kameleon fra Uganda. Foto Henrik Egede-Lassen