Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Regnskoven og klimaet

Stacks Image 1686
Amazonas påvirker vejret helt op i USA. Foto Istock
Det meste af den regn der falder over store regnskove som f.eks. Amazonas er skabt af skoven selv. Træerne og den øvrige vegetation trækker en masse vand op, og det meste fordamper igen fra planternes blade. Vanddampen stiger til vejrs og bliver afkølet, og den fortættes i vanddråber der igen falder som regn. Man anslår, at ca. ¾ af alt det vand der falder over Amazonas er produceret af regnskoven selv. Fælder man regnskoven falder den samlede regnmængde derfor drastisk. Det kan føre til tørke i tidligere fugtige regioner. I Brasilien i 2014 kæmpede folk mod hinanden for at få vand, og det foregik vel at mærke i et regnskovsområde.
Når man rydder regnskov til f.eks. landbrug, afbrændes træet oftest. Det er en nem og hurtig måde at frigive næringsstoffer til jordlaget og samtidig skaffe sig af med træaffaldet. Alternativt lader man træerne rådne. Begge dele frigiver kuldioxid, der er en drivhusgas. Når regnskoven ikke erstattes af ny regnskov, men f.eks. af sukkerrør eller andre afgrøder, så bindes der næsten intet kuldioxid igen. Samtidig kan der frigives store mængder CO2 ved nedbrydning af organisk materiale i jorden. Når mængden af kuldioxid stiger, bliver kloden varmere, hvilket medfører tørke i de allerede varme regioner, samt at isen smelter ved polerne. Den smeltede is øger havenes vandstand, og i dag er de fleste klar over at dette kan have katastrofale konsekvenser. Det anslås at halvdelen af den forøgede mængde kuldioxid, som man har kunnet måle i jordens atmosfære skyldes regnskovsfældninger.
Du kan læse meget mere og skov og klima her;


https://www.verdensskove.org/sites/verdensskove.org/files/SKOV,%20klima%20og%20mennesker.pdf
Stacks Image 1690
Fældningen af tropeskove frigiver kuldioxid, som giver forhøjede temperature overalt på kloden - også i Arktis. Billedet er fra indlandsisen på Grønland. Foto Henrik Egede-Lassen
Nedenstående film fortæller lidt om klimaforandringer og forskellen mellem vejr og klima.